رئیس مؤسسه ISC عنوان كرد:

آخرین وضعیت سکوهای علم و فناوری تشریح شد

آخرین وضعیت سکوهای علم و فناوری تشریح شد

به گزارش لینک وبسایت، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام آخرین وضعیت سکوهای علم و فناوری به منظور شناسایی پژوهشگران و جهت دهی تحقیقات در جهت رفع نیازهای جامعه را شرح داد.


به گزارش لینک وبسایت به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: اطلاع رسانی علم و فناوری و نیازهای مرتبط جامعه از یک پنجره واحد، شناسایی دانشمندان، نخبگان و سرآمدان همواره مدنظر سیاستگذاران بوده است. وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با آینده نگری، لزوم ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری را در ۷ دیماه ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ کرده است. بر مبنای ماده ۴ این مصوبه ایجاد ساختار نهادی برای برنامه ریزی و پیاده سازی سیاست های ابلاغی در حوزه آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در این جهت وزارت عتف این مأموریت را به موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) سپرده است. فاضل زاده اضافه کرد: طبق اساسنامه جدید مؤسسه ISC که در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید، با تغییر نمودار سازمانی و ایجاد معاونت فناوری و مدیریت سکوهای علم و فناوری در یک سال گذشته، مبادرت به راه اندازی ۳ سکوی علم و فناوری: «نظام ایده ها و نیازها»، «درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا)» و «سرآمدان علم و فناوری و دیپلماسی علمی» کرد. رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تکمیل زنجیره علم، فناوری و نوآوری با جامعه و صنعت، به منظور کمک به کاربردی کردن دانش، طرح های تحقیقاتی و پارساها (پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) همواره تاکید کرده اند. وی ادامه داد: بنابراین به منظور پایش و پردازش نیازهای کشور، مشارکت عموم متخصصین جامعه در حل مسائل کشور، استفاده از ظرفیتهای گسترده موجود در کشور در کلیه سطوح و تکمیل زنجیره ایده تا پدیده و تجاری سازی نوآوری ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات، در جهت ساختن ایرانی پیشرو، توسعه یافته و ایجاد بستر مناسب برای تمام ایرانی ها مشتاق خدمت و مشتاق مشارکت نظام ایده ها و نیازها، توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معرفی شده و با آدرس https: //nan.ac در دسترس عموم است. این نظام بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های پیشنهادی دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به وجود آمده است. فاضل زاده اظهار داشت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با شناخت اهمیت سکوهای علم و تکنولوژِی، نظام ایده ها و نیازها و اهداف آن، در بیست و نهمین جلسه (تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۲) با حضور رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اعضای شورا مصوب کرد که نظام ایده ها و نیازها بعنوان پنجره واحد علوم، تحقیقات و فناوری کشور فعالیت خویش را ادامه دهد. فاضل زاده اظهار داشت: دو هدف اصلی تعریف نظام ایده ها و نیازها یکپارچه سازی سامانه های مشابه و کاربردی نمودن تحقیقات همچون پارساهای (پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) دانشجویی در امتداد رفع نیازهای کشور می باشد. یکپارچه سازی سامانه های مشابه در حوزه نیازها و ایده ها در کشور بعنوان یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته شده است. سیاستگذاری های در رابطه با نظام ایده ها و نیازها با راهبری کمیته اجرایی و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری و به انجام می رسد. وی افزود: یکی از نخستین وزارتخانه ها که همکاری با نظام ایده ها و نیازها را آغاز کرد، وزارت نفت می باشد. سامانه عرضه و تقاضای وزارت نفت با آدرس https: //mop.nan.ac طراحی و پیاده سازی شده است که تقاضاهای فناورانه این وزارتخانه با درخت فناوری پنج سطحی در دسترس عموم قرار گرفته است. همچنین، ارتباط سامانه با برخی سامانه های مشابه در کشور به صورت ماشینی برقرار شده است. رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: به منظور برآوردن هدف دوم، طرح استادمحوری برای نخستین بار در جهت جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبتنی بر حل نیازهای کشور به دو شیوه با آزمون و بدون آزمون در سال ۱۴۰۲ معرفی شده است. در این جهت زیرسامانه استادمحوری با آدرس https: //parsa.nan.ac در نظام ایده ها و نیازها عرضه شده است. عملکرد یکساله نظام ایده ها و نیازها با جزئیات بیشتر در ادامه این گزارش تحلیلی عرضه شده است. گزارش آماری نظام ایده ها و نیازها: ثبت ۱۲ هزار ایده و نیاز دبیر شورای سیاست گذاری نظام ایده ها و نیازها اظهار داشت: به گزارش عرضه شده دبیرخانه نظام ایده ها و نیازها در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، تعداد ایده ها و نیازهای ثبت شده به تفکیک زمان ثبت آنها و حوزه موضوعی ثبت شده به صورت نمودارهای زیر هستند. تعداد ۹۷۹۷ نیاز و ۱۸۳۶ ایده در سامانه ثبت شده است که بیشترین نیازها به ترتیب در ارتباط با حوزه موضوعی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم بهداشت، هنر و دامپزشکی بوده است.
نمودار ۱: رشد ایده ها و نیازهای ثبت شده در نظام ایده ها و نیازها به تفکیک ماه
طرح استادمحوری: ثبت ۱۰۹۷ پارسای دانشجویی فاضل زاده اضافه کرد: استاد محوری یک طرح نوین برای کاربردی کردن پارساهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رفع مشکلات جامعه است. پایه این طرح بر مبنای پژوهش بنا شده و برای انجام آن به افراد متخصص و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیاز است. باتوجه به رسالت نظام ایده ها و نیازها در جهت سوق دادن پارساها به سمت نیازهای کشور، در این شیوه استاد پذیرنده طرحی را برای رفع نیازهای جامعه از سامانه نظام ایده ها و نیازها انتخاب و با کمک دانشجویان موفق و برتر مبادرت به انجام آن می کند. وی اظهار داشت: برای اولین بار در کشور اگر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها راهحلی برای حل یکی از مسائل کشور داشته باشند، می توانند دانشجو به منظور حل مسئله موردنظر جذب کنند. لازم به ذکر است که سهمیه طرح استادمحوری به صورت سهمیه مازاد برای استاد دانشگاه درنظر گرفته شده است. رئیس ISC اظهار داشت: در صورتیکه نیاز مدنظر استاد دانشگاه در سامانه وجود نداشته باشد، امکان تعریف نیاز با شرایط ذکر شده در شیوه نامه اجرایی وجود دارد. طرح استادمحوری متعلق به دانشگاه خاصی نبوده و همه دانشگاه های کشور از این طرح استفاده می نمایند. این طرح به دو صورت بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان و با پذیرش از راه آزمون تعریف شده است. وی اظهار داشت: این طرح از آنجائیکه توسط متخصصین و پژوهشگران کشور انجام می شود؛ قطعاً" تأثیر بسزایی در رفع نیازها و رشد جامعه و همینطور بالا بردن سطح رضایتمندی افراد از زندگی دارد. مستندات، بخشنامه ها و فرآیندهای اجرایی طرح استادمحوری در زیرسامانه استادمحوری نظام ایده ها و نیازها به آدرس https: //parsa.nan.ac در دسترس عموم است. به گزارش عرضه شده توسط دبیرخانه نظام ایده ها و نیازها در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۹۷ درخواست ثبت پارسا جهت شرکت در طرح استادمحوری در سامانه نظام ایده ها و نیازها به ثبت رسیده است که بیشترین ثبت پارسا به ترتیب در حوزه های موضوعی فنی و مهندسی با ۴۳۵، علوم انسانی با ۲۶۱ و علوم پایه با ۲۲۵ انجام شده است.
نمودار ۲: تعداد پارساهای ثبت شده در طرح استادمحوری به تفکیک حوزه موضوعی

نمودار ۳: تعداد پارساهای ثبت شده در طرح استادمحوری به تفکیک دانشگاه
همینطور تعداد ۴۶ دانشگاه در سامانه نظام ایده ها و نیازها درخواست خویش را در طرح استادمحوری ثبت کرده اند که از این میان تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با ۱۷۰، دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۵، دانشگاه اصفهان با ۱۳۵، دانشگاه تهران با ۱۳۴ و دانشگاه شیراز با ۹۵ نفر بیشترین درخواست ثبت پارسا در این طرح را داشته اند. به صورت کلی، تابحال درخواست های ثبت پارسا در نظام ایده ها و نیازها توسط ۶۲۳ عضو هیئت علمی برای ۷۶۵ نیاز در سامانه بوده است. درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا) فاضل زاده اظهار داشت: رسانه های اجتماعی علمی بستری را فراهم می آورند که در آن کاربران می توانند در رابطه با یکدیگر به هم رسانی و انتقال دانش و یافته های علمی، پرسش و پاسخ، بحث، انتقاد و عرضه نظر در رابطه با دیگر آثار علمی یا نظرات دیگران بپردازند. در این شبکه ها، فرصت هایی برای کاربران برای مطالعه مقالات علمی و عرضه بازخورد در رابطه با آنها فراهم می شود. وی ادامه داد: شبکه های علمی- اجتماعی پروفایلی از پژوهشگران را عرضه می دهند و امکان ارتباط علمی میان پژوهشگران مختلف را فراهم می کنند. کاربران می توانند با دنبال کردن پژوهشگران مورد علاقه شان، از تازه ترین مقالات و دستاوردهای آنان آگاه شده و آثار آنان را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین، امکان طرح پرسش و پاسخ توسط کاربران وجود دارد. با این وجود، باوجود قابلیت ها و تسهیلات قابل توجه این سامانه ها، لزوم راه اندازی شبکه اجتماعی بومی متناسب با نیازهای جامعه علمی ایرانی بیشتر از پیش احساس می شود. سامانه ایرانی مپفا هم تنها به نمایش اطلاعات پژوهشگران محدود می شود و از نبود امکان تعامل و ارتباط علمی میان پژوهشگران رنج می برد. رئیس ISC اظهار داشت: به منظور رفع خلاء موجود، «درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان» و یا به اختصار، «دانا» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور وزیر علوم و همزمان با اجلاس روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور رونمایی گردید. در این سامانه، امکان ارتباط علمی میان پژوهشگران از راه یک شبکه اجتماعی علمی فراهم شده تا از این طریق، پژوهشگران بتوانند با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند. وی اشاره کرد: مأموریت سامانه «دانا»، برقراری ارتباطات میان جامعه علمی به منظور تسریع پیشرفت علم است. در این راستا، هر پژوهشگر ضمن در اختیار داشتن صفحه ای شخصی (شامل تخصص، علایق پژوهشی، لیست انتشارات، شاخصهای سنجشی و …)، امکان دسترسی و به اشتراک گذاری دانش با دیگر پژوهشگران را هم دارد. سامانه «دانا» به شش زبان زنده دنیا همچون فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، فرانسوی و آلمانی عرضه شده است که پژوهشگران می توانند به آسانی با تغییر زبان سامانه که در قسمت فوقانی تمامی صفحات سامانه مشخص شده است، از خدمات سامانه در زبان مورد نظر بهره گیرند. نمودار ۵ تعداد پژوهشگران تایید شده در سامانه دانا در گذر زمان را نشان میدهد. منظور از پژوهشگران تاییدشده، پژوهشگرانی است که در سامانه دانا ثبت نام شده اند و الان در این سامانه پروفایل دارند. همانطور که این نمودار نشان میدهد تعداد این پژوهشگران در سامانه دانا با گذر زمان بیشتر شده است.
نمودار ۵: تعداد پژوهشگران تاییدشده در سامانه دانا
وی اظهار داشت: یکی از قابلیت های سامانه دانا اختصاص یک کد منحصر به فرد برای پژوهشگران است که حاوی اطلاعاتی از آنهاست. دو رقم اول این کد که تحت عنوان ISC-ID شناخته می شود، کشوری که آن پژوهشگر در آن فعالیت می کند، نشان میدهد. چهار رقم بعدی رزرو شده است که برای کاربردهای احتمالی آینده در نظر گرفته شده است. دو رقم بعدی به ترتیب کد و رقم کنترلی را نشان میدهد. بنابه نوع کاربری پژوهشگر، کد پژوهشگر هم متفاوت می شود. بعنوان مثال برای پژوهشگران R در نظر گرفته شده است. هشت رقم آخر کد یکتای در پایگاه داده را مشخص می کنند. تابحال برای بیشتر از ۵۰۰۰ پژوهشگر که همه آنها از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی هستند، کد ISC-ID صادر گردیده است که لیست آنها انتشار یافته است. در ادامه یک گزارش آماری از سامانه دانا متشکل از تعداد پروفایل ایجادشده، تعداد پروفایل ایجادشده، تعداد مقالات عرضه شده و همینطور تعداد استنادات گزارش شده را نشان میدهد.
درگاه سرآمدان علمی و فناوری فاضل زاده اظهار داشت: سرآمدان علمی و فناوری نقش و جایگاه برجسته ای در توسعه و تعالی کشورها، بخصوص در زمینه تولید علم، هنر و فناوری ایفا می کنند. از ین جهت، شناسایی سرآمدان علمی و فناوری کشورها از اهمیت فراوانی برخوردارست. با این وجود، تعاریف گوناگونی از سرآمدان علمی و فناوری در کشورها و مجامع متعدد به چشم می خورد. جوایز گوناگونی هم به پژوهشگران و سازمانها در کشورهای متعدد اعطا می شود که اعتبار آنها روشن نیست. وی اظهار داشت: از ین جهت، لزوم استانداردسازی تعریف سرآمدان علمی و فناوری و ایجاد مفهومی واحد، جامع و یکپارچه در کشور و همینطور اعتبارسنجی جوایز علمی ملی و بین المللی بیشتر از پیش احساس می شود. نظر به اهمیت و لزوم این امر، سامانه «سرآمدان علمی و فناوری و دیپلماسی علمی» با رسالت شناسایی و مدیریت اطلاعات سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی و ایجاد بستری برای همکاریهای علمی آنان در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به وجود آمده است. رئیس ISC اظهار داشت: این گروه در امتداد نیل به مرجعیت علمی و رسمی، ضمن استانداردسازی تعریف سرآمدی و اعتبارسنجی مستمر جوایز مختلف ملی و بین المللی به ارزیابی مستمر و شناسایی سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی در دو سطح پژوهشگران انفرادی و سازمانها به لحاظ ابعاد متعدد می پردازد. وی اظهار داشت: نتایج حاصل از این سامانه می تواند ضمن ایجاد مرجعیت برای ISC در مورد اعتبارسنجی جوایز ملی و بین المللی از یک سو و شناسایی سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی از دیگر سو، بعنوان ابزاری برای مساعدت با متولیان علمی و پژوهشی کشور جهت تسهیل امور پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مانند شناسایی پژوهشگر برتر، اعطای پایه تشویقی و … به کار گرفته شود. علاوه بر این، این سامانه می تواند زیرساخت های لازم برای نهادهای علمی کشور را جهت آگاهی از عملکرد آنها به لحاظ سرآمدی علمی و فناوری بوجود آورد. همینطور با عرضه چشم اندازی از سمت و سوی حرکت کشور در این خصوص به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه علمی کشور یاری می رساند. معیارهای سرآمدی علمی و فناوری رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: سامانه «سرآمدان علمی و فناوری و دیپلماسی علمی»، سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی را نه تنها بر مبنای جشنواره ها و جوایز، بلکه بر مبنای معیارهای متعدد سرآمدی مورد شناسایی قرار می دهد. بدین ترتیب، ابتدا معیارهای شناسایی سرآمدان علمی و فناوری تدوین شود که شامل موارد ذیل خواهد بود: - کسب جوایز معتبر ملی و بین المللی (مانند نوبل، فیلدز، خوارزمی، فارابی)؛ - پژوهشگران پراستناد علوم انسانی ISC، یک دهم و یک درصد برتر ESI و دو درصد برتر Scopus؛ - نشر مقالات در یکی از دو مجله نیچر و ساینس یا نشر کتاب در حوزه های علوم انسانی در سطح بین المللی با ناشران معتبر تراز اول جهان؛ - نوآوری، اکتشاف یا اختراع ثبت شده در مراجع معتبر بین المللی (همانند اداره ثبت اختراع اروپا؛ (EPO)، اداره ثبت اختراع ژاپن (JPO) و اداره ثبت اختراع و علایم تجاری ایالات متحده (USPTO))؛ - راه اندازی و هدایت یک شرکت دانش بنیان با جذب فارغ التحصیلان فراتر از آستانه ای معین؛ - مشارکت در طرح های بین المللی با همکاری دانشگاه های تراز اول جهان؛ - جذب گرنت ملی و بین المللی (با مبلغی فراتر از آستانه ای معین)؛ - ساخت مواد شیمیایی، واکسن، دارو، قطعه مکانیکی، الکترونیکی و دستگاهی و نرم افزاری که به تولید انبوه رسیده باشد. وی ادامه داد: به منظور تحقق این امر، این سامانه در ۵ فاز ذیل طراحی و راه اندازی خواهد شد. در فاز اول، شناسایی سرآمدان علمی و فناوری ایران مد نظر قرار گرفته است. در این فاز، تنها سرآمدانی گردآوری می شوند که اطلاعات آنها بر مبنای پایگاه های اطلاعاتی و وبسایت ها گردآوری می شود. در فاز دوم هم سرآمدان علمی و فناوری ایران مورد شناسایی قرار گرفته، با این تفاوت که اطلاعات این فاز از راه خوداظهاری سرآمدان گردآوری می شود. فاضل زاده اظهار داشت: در فاز سوم، سرآمدان علمی و فناوری ایران باتوجه به کلیه معیارهای سرآمدی فوق الذکر جهت اعطای جایزه آی اس سی انتخاب پژوهشگر برتر و … مورد شناسایی قرار می گیرند. در فاز چهارم، سرآمدان علمی و فناوری کشورهای اسلامی به سامانه افزوده خواهند شد. در فاز پنجم، بستری برای دیپلماسی علمی ایجاد می شود، به شکلی که پژوهشگرانی که پتانسیل دیپلماسی علمی داشته مورد شناسایی قرار می گیرند. همچنین، توافقات میان سرآمدان علمی ایران و کشورهای اسلامی ثبت می شود.


منبع:

1402/07/04
15:31:59
5.0 / 5
222
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لینک دوستان لینك وبسایت
Link website