مطالب لینك وبسایت

قائم مقام بنیاد نخبگان در غرفه مهر:

برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان

برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان
كنگره جهانی موبایل ۲۰۲۴

رونمایی سامسونگ از حلقه هوشمند خود در کنگره جهانی موبایل

رونمایی سامسونگ از حلقه هوشمند خود در کنگره جهانی موبایل
مركز ذخایر ژنتیك اعلام كرد؛

معرفی شش گونه جدید زعفران از ایران

معرفی شش گونه جدید زعفران از ایران

چگونه مایع آب بندی نانو عمل می کند؟

چگونه مایع آب بندی نانو عمل می کند؟

ایلان ماسک برای جی میل رقیب می تراشد!

ایلان ماسک برای جی میل رقیب می تراشد!

بررسی اولویت های فناورانه در حوزه اپتیک و فتونیک

بررسی اولویت های فناورانه در حوزه اپتیک و فتونیک

دومین رویداد ملی فناوری میکروالکترونیک

دومین رویداد ملی فناوری میکروالکترونیک

اوپنهایمر، انفجار هسته ای و آتش گرفتن جو زمین!

اوپنهایمر، انفجار هسته ای و آتش گرفتن جو زمین!
قائم مقام بنیاد نخبگان در غرفه مهر:

برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان

برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان
در گفت وگو با لینك وبسایت عنوان شد؛

توسعه فعالیت لابراتوار طراحی سیاست علم و فناوری در ایرانداک

توسعه فعالیت لابراتوار طراحی سیاست علم و فناوری در ایرانداک
لینک دوستان لینك وبسایت
Link website