لینک وبسایت

معرفی سایتها

معرفی وبسایتهای مطرح در حوزه علم و فناوری اطلاعات ، همچنین معرفی خدمات جدید سایتهای حوزه هوش مصنوعی و آی تی ایرانی و خارجی در لینك وبسایت. همچنین اخبار روز دنیای علم و فناوری اطلاعات را می توانید در لینك وبسایت بخوانید.