مطالب لینك وبسایت


ساخت انگشت مصنوعی انعطاف پذیر بدون اتصال مکانیکی

ساخت انگشت مصنوعی انعطاف پذیر بدون اتصال مکانیکی

انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل

انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل
در نشست رییس صندوق نوآوری و شكوفایی با معاون وزیر تجارت كنیا بررسی شد

پشتیبانی از راه اندازی خط تولید دانش بنیان های ایرانی در کنیا

پشتیبانی از راه اندازی خط تولید دانش بنیان های ایرانی در کنیا

تولید مخلوط آسفالتی برای روسازی جاده ها با پسماند تصفیه روغن موتور

تولید مخلوط آسفالتی برای روسازی جاده ها با پسماند تصفیه روغن موتور

مسابقه نشانه های جغرافیایی در روز جهانی مالکیت فکری

مسابقه نشانه های جغرافیایی در روز جهانی مالکیت فکری

ربات انسان نمای اطلس بازنشسته شد

ربات انسان نمای اطلس بازنشسته شد
رونمایی از جدیدترین اسكلت كمكی همه كاره

پیاده روی و کوهنوردی آسان با پیرا اسکلت تفریحی

پیاده روی و کوهنوردی آسان با پیرا اسکلت تفریحی
معاون علمی رئیس جمهور خبر داد

تشکیل مرکز ملی آفرینش فناوری های کوانتومی در کشور

تشکیل مرکز ملی آفرینش فناوری های کوانتومی در کشور
در ۹۴ سالگی؛

کاشف ذرات ریزتر از اتم درگذشت

کاشف ذرات ریزتر از اتم درگذشت

افزایش ۱۹۰ درصدی بازدهی سلول های خورشیدی با مواد کوانتومی جدید

افزایش ۱۹۰ درصدی بازدهی سلول های خورشیدی با مواد کوانتومی جدید
Link website