مطالب لینك وبسایت


افزایش تعامل و همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با مراکز علمی و دانشگاهی

افزایش تعامل و همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با مراکز علمی و دانشگاهی

fake national id card template

fake national id card template
با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه شریف توافق نامه همکاری امضا کردند

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه شریف توافق نامه همکاری امضا کردند
دهقانی فیروزآبادی خبر داد

حمایت 5 هزار میلیاردریالی معاونت علمی برای توسعه صنایع خلاق

حمایت 5 هزار میلیاردریالی معاونت علمی برای توسعه صنایع خلاق
رئیس صندوق نوآوری در رویداد تبادل فناوری در صنعت غذایی:

فاصله بسیاری تا نفوذ مطلوب فناوری در بخش کشاورزی داریم

فاصله بسیاری تا نفوذ مطلوب فناوری در بخش کشاورزی داریم
پیام مقیمی به مناسبت اعطای نشان همزمان با تولد ۸۹ سالگی دانشگاه تهران:

اعطای نشان عالی دانش را گامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در ایران اسلامی می دانم

اعطای نشان عالی دانش را گامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در ایران اسلامی می دانم

پیاده سازی سامانه تماس اضطراری بر روی ریرا تا شهریورماه

پیاده سازی سامانه تماس اضطراری بر روی ریرا تا شهریورماه

بهبود عملکرد تجهیزات نفتی با ماده سبک تر از هوا

بهبود عملکرد تجهیزات نفتی با ماده سبک تر از هوا
با حضور وزیر علوم و معاون علمی رئیس جمهوری صورت می گیرد

افتتاح ناحیه نوآوری تهران از بزرگراه حکیم تا خیابان انقلاب

افتتاح ناحیه نوآوری تهران از بزرگراه حکیم تا خیابان انقلاب
پایدار سرویس؛

تعمیرات لوازم خانگی بوش

تعمیرات لوازم خانگی بوش
Link website