آرشیو مطالب : الكامپ

با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت استانداری :

راه اندازی بیست و سومین نمایشگاه الکامپ استان قم

راه اندازی بیست و سومین نمایشگاه الکامپ استان قم
در نمایشگاه بین المللی الكامپ محقق شد

تفاهم نامه همکاری دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران با سازمان نظام صنفی رایانه ای

تفاهم نامه همکاری دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران با سازمان نظام صنفی رایانه ای

حضور همراه اول دیجیتال در نمایشگاه الكامپ مشهد

حضور همراه اول دیجیتال در نمایشگاه الكامپ مشهد

رتبه اول هشتمین جشنواره ملی فاوا به شركت آریاهمراه تعلق گرفت

رتبه اول هشتمین جشنواره ملی فاوا به شركت آریاهمراه تعلق گرفت
Link website