از سوی سورنا ستاری؛

بخشنامه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق ابلاغ گردید

بخشنامه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق ابلاغ گردید

معاون علمی و فناوری رییس جمهور بخشنامه اجرائی توسعه زیست بوم واحدهای خلاق را ابلاغ و بر تلاش مجدانه همه ارکان معاونت علمی برای رشد جدی شرکت های خلاق و خانه های خلاق و نوآوری تاکید نمود.


به گزارش لینک وبسایت به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری آئین نامه اجرایی توسعه زیست بوم واحدهای خلاق را ابلاغ نمود. متن ایین نامه به شرح زیر است؛ با عنایت به اهمیت ویژه واحدهای خلاق فعال در حوزه های علوم انسانی، اجتماعی و صنایع فرهنگی در اقتصاد دانش بنیان و در جهت اجرای ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان «آیین نامه اجرایی توسعه زیست بوم واحدهای خلاق» را برای اجرایی شدن ابلاغ نمود تا با این گام، رشد شرکتهای خلاق در ابعاد کیفی و کمی اتفاق بیفتد. مسئولیت اجرای این آئین نامه به عهده ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق است تا با اجرایی شدن آن، توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور بعنوان مکمل اقتصاد دانش بنیان، ارتقا سهم واحدهای خلاق در اقتصاد و ایجاد اشتغال و ثروت افزایی محقق شود. در این آئین نامه آمده است: در قالب سیاست های کلی تحول اقتصادی و قانون جهش تولید دانش بنیان و بر مبنای تاکیدات و تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص تقویت و لزوم توجه به صنایع خلاق، فناوری های نرم و علوم انسانی بعنوان مکمل اقتصاد دانش بنیان، فناوری های نرم و صنایع خلاق یکی از محورها و رسالت های اصلی فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. در تبصره بند ب ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان ذکر شده که «واحدهای خلاق، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و فناوری های نوین برخوردار می باشند و نسبت به عرضه محصولات نوآورانه و فناورانه و با استفاده از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می کنند.» در تبصره بند ب ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است: «دستگاه های اجرائی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خویش را برای استقرار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واحدهای خالق، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و فناوری های نوین برخوردار می باشند و نسبت به عرضه محصولات کالا و خدمات( نوآورانه و فناورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می کنند. تشخیص مصادیق واحدهای حائز شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.» در این آئین نامه آمده است: «این واحدها که دارای جوهره رشد بر پایه نوآوری برای عرضه و توسعه محصولات و خدمات جدید و مدلهای نوین کسب و کار هستند بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را می سازند و به علت اشتغال بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت نظام آموزش عالی در رشته های علوم انسانی و هنر و همینطور نفوذ فراگیر این حوزه ها در سطح جامعه، مزیت های قابل توجهی در ایجاد اشتغال برای نیروی جوان، نوآور، خلاق و تحصیل کرده و توسعه پایدار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند.» بنابر تاکید این آیین نامه؛ «سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم» و «قانون جهش تولید دانش بنیان» دو مرجع قانونی تعیین مصادیق و طراحی حمایت ها و خدمات این دسته از کسب و کارها هستند. در این سند مسئولیت دبیرخانه امور بررسی صلاحیت واحدهای خلاق و مراجع تشخیص صلاحیت به ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق واگذار شده است.» شرکت ها و موسسات خلاق، اشخاص خلاق، مراجع تشخیص صلاحیت، صنایع خلاق و فرهنگی که در خانه های خلاق و نوآوری در حوزه هایی چون «صنایع دیداری و شنیداری»، «بازی کامپیوتری، ویدئویی و موبایلی»، «اسباب بازی و سرگرمی»، «یادگیری، فناوری و آموزشی»، «هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی»، «طراحی»، «معماری»، «چاپ، نشر و نوشت افزار»، «مد و پوشش»، «واقعیت افزوده، مجازی و ترکیبی»، «صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی»، «گیاهان دارویی و طب سنتی»، «تجهیزات توانبخشی و ورزشی»، «علوم انسانی کاربردی»، «خدمات زیرساخت واحدهای خلاق»، «سلامت، غذا و محیط زیست»، «الگوهای نوین کسب و کار»، «نوآوری اجتماعی» و «ورزش و تندرستی» فعالیت دارند در این زیست بوم مدنظر هستند. «توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور و تبیین و ارتقای سهم شرکتهای خلاق در اقتصاد» مهم ترین هدفی است که این آئین نامه دنبال می کند. همینطور «توسعه اشتغالزایی پایدار بر پایه کاربردی سازی و تجاری سازی صنایع خلاق، نرم، فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی، کارآفرینی برای نیروی انسانی تحصیل کرده و دارای استعداد و مهارت» هم دیگر هدفی است که مجریان این آئین نامه در نظر دارند. «فعال کردن مشاغل مبتنی بر نوآوری و فناوری در مناطق محروم و کم برخوردار»، «ایجاد و تقویت برندهای واحدهای خلاق در صنایع و محصولات فرهنگی کشور و خدمات جدید برپایه فناوری و نوآوری»، «تقویت صادرات و همکاریهای بین المللی در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و کسب و کارهای نوآورانه»، «توسعه بازار و کیفیت محصولات و خدمات واحدهای صنایع خلاق»، «توسعه خانه های خلاق و نوآوری، کارخانه های نوآوری و پارک های علم و فناوری در دامنه زیست بوم صنایع خلاق»، «توسعه خدمات و سازمان های عرضه کننده محصولات و خدمات زیرساخت برای تهیه، تسهیل و تسریع نیازمندی های در رابطه با واحدهای خلاق» و «ترویج آموزش فرهنگ نوآوری و کارآفرینی بر پایه صنایع خلاق» هم دیگر اهداف این آئین نامه تعیین شده است. در بخش دیگری از این آئین نامه آمده است که با هدف سیاست گذاری و تصویب فرآیندهای اجرایی، معیارهای تشخیص واحدهای خلاق، برنامه های خدماتی و حمایتی و نظارت بر حسن تحقق اهداف این آئین نامه کارگروهی متشکل از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، رئیس مرکز امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان، معاون سیاست گذاری و توسعه، معاون مرکز توسعه مدیریت و جذب سرمایه، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی، نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نماینده وزارت آموزش و پرورش، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی، دو نفر از اشخاص حقیقی متخصص در حوزه فناوری های نرم و صنایع خلاق و نماینده سایر بخش های معاونت علمی و فناوری و دستگاههای مرتبط تشکیل خواهد شد. به این کارگروه وظایفی چون سیاست گذاری و تصویب فرآیندهای اجرایی آئین نامه، تصویب و تنوع حدود خدمات، حمایت ها و اعتبارات، پیگیری از دستگاه ها های اجرایی، نهادهای عمومی و حاکمیتی برای شکل گیری، رفع موانع، توسعه حمایت ها از کسب و کار واحدهای خلاق، پشتیبانی از ایجاد و تقویت نهادهای زیست بوم نوآوری و فناوری و غیره محول شده است. این آئین نامه تاکید دارد که باید محصول و خدمات شرکت دارای نوآوری باشد، سطح متمایزی از نوآورانه بودن محصول و خدمات اثبات شود، دارای اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، شرکت یا فرد باید مالکیت قانونی محصول یا خدمت را داشته باشد و توانمندی نیروی انسانی متناسب با محصول و خدمات وجود داشته باشد و ایده و محصول تجاری شده باشد. در صورت احراز این موارد شرکت ها و افراد می توانند از حمایت های ذیل این آئین نامه چون خدمات «توانمندسازی»، «استقرار دفاتر فعالیت در اماکن دارای کاربری مسکونی»، «بهره مندی کارکنان کلیدی واحد خلاق از تسهیلات نظام وظیفه»، «تسهیلات و خدمات صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق»، «یارانه ها و تسهیلات در ارتباط با خرید از نمایشگاه دایمی ایران ساخت»، «تسهیل و مساعدت مالی برای حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی»، «معافیت از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی قراردادها»، «تسهیلات در رابطه با بیمه های بازرگانی»، «استفاده از فرصت های مجانی و تخفیفی پخش آگهی و تولید برنامه های ترویجی و فرهنگ سازی در صداوسیما» و غیره بهره مند شوند.

1401/04/27
19:09:49
5.0 / 5
356
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
Link website