آرشیو مطالب : شبكه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات:

مدافع فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم

مدافع فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم
وزیر ارتباطات:

هیچ اپراتوری حق افزایش خودسرانه تعرفه را ندارد

هیچ اپراتوری حق افزایش خودسرانه تعرفه را ندارد
در جهت اهداف وزیر جدید ارتباطات؛

نقشه راه های تدوین شده حوزه ICT بازبینی می شود

نقشه راه های تدوین شده حوزه ICT بازبینی می شود
وزیر ارتباطات:

35 هزار نفر از مردم بشاگرد به اینترنت متصل شدند

35 هزار نفر از مردم بشاگرد به اینترنت متصل شدند
رییس كمیته ارتباطات كمیسیون صنایع:

طرح ساماندهی شبكه های اجتماعی ایرادات فنی دارد

طرح ساماندهی شبكه های اجتماعی ایرادات فنی دارد
با هدف حمایت از فناوری های بومی آغاز شد؛

آزمایشگاه های تخصصی ICT در شبكه آزمایشگاهی معاونت علمی عضو شدند

آزمایشگاه های تخصصی ICT در شبكه آزمایشگاهی معاونت علمی عضو شدند

چرا وقتی اینترنت قطع شد، جست وجوگرهای وطنی پاسخگوی كاربران نبودند؟

چرا وقتی اینترنت قطع شد، جست وجوگرهای وطنی پاسخگوی كاربران نبودند؟
Link website