آرشیو مطالب : سازمان فناوری اطلاعات


سیستم موقعیت یاب ایرانی ویژه آتش نشانان طراحی شد

سیستم موقعیت یاب ایرانی ویژه آتش نشانان طراحی شد
در كنگره جهانی شهرهای هوشمند؛

تهران در جمع ۳ فینالیست جایزه جهانی شهرهای هوشمند

تهران در جمع ۳ فینالیست جایزه جهانی شهرهای هوشمند
معاون وزیر ارتباطات:

سهم تولید فناوری توسط دانشگاه ها به 5 درصد نمی رسد

سهم تولید فناوری توسط دانشگاه ها به 5 درصد نمی رسد
یادداشت؛

امنیت سایبری یا انتخابات دغدغه وزیر ارتباطات كدام است؟

امنیت سایبری یا انتخابات دغدغه وزیر ارتباطات كدام است؟
لینک دوستان لینك وبسایت
Link website