۴ ماموریت معاونت علمی برای تامین سرمایه دانش بنیان ها

۴ ماموریت معاونت علمی برای تامین سرمایه دانش بنیان ها

لینک وبسایت: به گزارش لینک وبسایت، معاون تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اعلان اینکه ما بدنبال این هستیم که نهادهایی مانند صندوق حاکمیتی و صندوق های پژوهش و فناوری، فعال تر شوند و هیچ گاه رقیب صندوق نوآوری و شکوفایی نیستیم، اظهار داشت: ما در تلاش هستیم از سرمایه گذاری های حوزه های مختلف کمک بگیریم تا شکاف جدی میان نیاز مالی و کمبود اعتبارات در زمینه دانش بنیان، بصورت بهینه ای کاهش دهیم.


دکتر هاشم آقازاده در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ و نامگذاری سال به نام دانش بنیان، باعث شد هم عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تغییر کند و هم مأموریت هایش دستخوش تحول شود.
وی این تغییرات را در جهت بهبود اقتصاد دانش بنیان دانست و اضافه کرد: تابحال فعالیتهای زیادی اجرایی شده و در شهریورماه سال قبل با آمدن دکتر دهقانی فیروزآبادی بعنوان معاونت جدید علمی، تغییرات ساختاری بوجود آمد و معاونت تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری در این معاونت تشکیل شد.
آقازاده توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور را حاصل تلاشهای فناوران و حمایت های بخش های دولتی دانست و افزود: با توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان، روز به روز نیازهای مالی آنها بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۸ هزار شرکت دانش بنیان در کشور بوجود آمده است، اظهار نمود: علاوه بر آن حدود ۵۰ پارک علم و فناوری داریم که در آنها تعداد قابل توجهی از شرکتهای دانش بنیان فعال می باشند.
وی با اشاره به اینکه این ها تنها بخشی از زیست بوم فناوری کشور هستند، افزود: این زیست بوم همواره درحال رشد و گسترش است و طبیعی است که نیازهای مالی آن نیز درحال رشد است؛ ازاین رو در خلال این سال ها نیاز مالی در زیست بوم نوآوری کشور افزایش پیدا کرده است. در کنار افزایش احتیاج به منابع مالی، وجود پدیده افزایش تورم و کاهش ارزش پول سبب شده تا این نیاز مضاعف شود.
معاون تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی افزود: از طرفی عمده منابع اختصاص یافته به حوزه دانش بنیان ها، دولتی بوده و این امر سبب شده که این منابع مالی، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته، ضمن آنکه به علت تورم، سال جاری اثرگذاری این مبلغ به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
معاون تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تصریح کرد: این وضعیت سبب شده که از یک سو نیاز مالی زیست بوم نوآوری کشور بشدت افزایش یابد و از طرفی منابع دولتی ثابت مانده و تأمین کننده نیازهای این زیست بوم نیست.
وی توسعه آینده کشور را در گرو توسعه اقتصاد دانش بنیان و فعالیتهای مبتنی بر دانش بنیان ها دانست و اضافه کرد: ما بعنوان نهاد قانونی و متولی حوزه اقتصاد دانش بنیان باید راهی را می یافتیم تا منابع این زیست بوم را از منابع غیر دولتی تأمین می کردیم، بنابراین برای معاونت علمی، حوزه تأمین مالی یک امر واجب تلقی می شود؛ ازاین رو معاونت تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری در معاونت علمی تشکیل شد تا بتواند فعالان حوزه مالی و سرمایه گذاری دانش بنیان کشور را شناسایی کند و به فناوران معرفی شوند تا نیازهای این اکوسیستم از راه بخش غیر دولتی و خصوصی و عمومی تامین گردد.
آقازاده ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مردمی شدن اقتصاد، خاطرنشان کرد: این امر انگیزه ما را برای حرکت به سمت مردمی کردن اقتصاد دانش بنیان بیشتر کرده است.

روند اقتصادها تا رسیدن به دانش بنیانی
معاون تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری، اظهار داشت: اقتصاد و صنعت دنیا و کشور به صورت شتابانی رو به دانش بنیانی و استفاده از تکنولوژی های جدید و نوظهور دارد و مطالعات و پیشبینی ها نشان داده است در آینده اقتصاد به صورت گسترده ای دانش بنیان خواهد شد و در عمل اقتصاد غیر دانش بنیان وجود نخواهد داشت.
به نقل از ایشان، فعالان این حوزه باید بگونه ای اقدام نمایند که بتوانند برای آینده زیر ساخت ها، فرآیندها و بازیگران اقتصاد دانش بنیان را ساماندهی کنند و زمینه را برای ورود و فعالیت و ایفای نقش بخش های مختلف جامعه همچون نخبگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران فراهم نمایند.
آقازاده تصریح کرد: تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان که عمدتاً با تکیه بر منابع غیر دولتی است، در حیطه وظایف این معاونت است.

عملکرد صندوق نوآوری و معاونت تأمین سرمایه
معاون تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال که وظایف این معاونت با مأموریت های صندوق نوآوری و شکوفایی هم پوشانی ندارد با تکیه بر این که معاونت علمی بعنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان است، توضیح داد: ما به دنبال این هستیم که نهادهایی مانند صندوق حاکمیتی و صندوق های پژوهش و فناوری، فعال تر شوند و هیچ گاه رقیب این صندوق نیستیم.
وی با اشاره به اینکه معاونت علمی همانند چتری بر بالای سر صندوق، از فعالیت آنها حمایت می کند، افزود: ما از توسعه صندوق های دیگری همانند صندوق نوآوری حمایت می نماییم و به دنبال توسعه صندوق های VC (خطرپذیر) در بازار سرمایه هستیم.
آقازاده ضمن اشاره به مصوبه اخیر شورای راهبری فناوری های دانش بنیان در مورد افزایش اعتبارات این صندوق به صد همت تومان، تصریح کرد: ما نه تنها از صندوق نوآوری بعنوان یکی از نهادهای پیشگام و اثرگذار در زیست بوم دانش بنیان حمایت می نماییم، بلکه زمینه توسعه آنرا فراهم خواهیم کرد، ضمن آنکه در تلاشیم بازارهای دیگری را که در حوزه دانش بنیان ها فعال نبوده اند، فعال نماییم.
وی نمونه این بازارهای مالی در حوزه دانش بنیان را بازار پول، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ذکر کرد و خاطرنشان کرد: تأمین مالی بین المللی، تأمین مالی مردمی، تأمین مالی از نهادهای عمومی بزرگ، صنعت و تأمین مالی از فین تک ها از دیگر ابزارهایی است که ما در تلاش هستیم از سرمایه گذاری های آنها کمک بگیریم تا شکاف جدی میان نیاز مالی و کمبود اعتبارات در حوزه دانش بنیان را به صورت بهینه ای کاهش دهیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معاونت تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی را ریل گذارنده و پیشبرنده تأمین نیازهای مالی برای شرکتهای دانش بنیان توصیف کرد و اضافه کرد: بر این اساس ما ۴ مأموریت را تعریف کردیم که شامل "تامین منابع مالی برای فعالان زیست بوم دانش بنیان"، "معرفی، شناسایی و توسعه فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان"، "حمایت از توسعه تکنولوژی های جدید مالی" و "توسعه زیر ساخت تأمین مالی و سرمایه گذاری" می شود.
وی با اشاره به اینکه ما به دنبال سرمایه گذارانی رفتیم که آمادگی سرمایه گذاری دارند، ولی با طرح های مناسب آشنا نبودند، اظهار داشت: این امر نشان داده است فرصت های سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان ها به سرمایه گذاران معرفی نشده است. از طرفی بعضی از شرکتهای دانش بنیان به علت نداشتن اطلاعات کافی، در زمانی که نباید، مبادرت به دریافت تسهیلات و یا در زمانی که نباید، مبادرت به فروش سهام شرکت می کنند که در همه این حالات، این شرکت ها با شکست مواجه می شوند.
انتهای بخش اول


1402/01/15
15:38:55
5.0 / 5
347
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
Link website