معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی تأكید كرد؛

افزایش زمینه مشارکت کارکنان از راه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

افزایش زمینه مشارکت کارکنان از راه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

لینک وبسایت: به گزارش لینک وبسایت، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی با بیان اینکه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، زمینه مشارکت کارکنان و احساس تعلق آنها به سازمان را زیاد می کند، اظهار داشت: نتیجه آن رضایت مشتریان و ارباب رجوع است.به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، دکتر سیدرضی آقا سیدی، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی در مراسم افتتاحیه هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها در سالن همایش بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این نکته که تاثیر همدلی و مفاهمه مشترک در فرهنگ سازمانی موثر است، اظهار داشت: بهبود فرهنگ سازمانی با پیاده سازی و نهادینه کردن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها ارتقاء مزایای اقتصادی سازمان ها و تاب آوری سازمان ها در تکانه های محیطی را به دنبال دارد.

تمرکز روی بهره وری، هدف اصلی استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاست

وی، تمرکز روی بهره وری را هدف اصلی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها برشمرد و اضافه کرد: باید مربیان و مروجینی در اینباره (افزایش بهره وری) تربیت شوند؛ به عبارتی و از یک منظر میتوان بهره وری و افزایش آنرا از دستاوردهای نظام پیشنهادها دانست، یعنی انجام درست کارهای صحیح.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی با بیان اینکه نظام پیشنهادها مسیر ایجاد بهره وری و افزایش آنرا تسهیل می کند، اظهار داشت: در نظام پیشنهادها در ابتدا کار درست تعریف می شود، سپس با روش های تعاملی این کار به درستی صورت می گیرد.

دکتر آقا سیدی با تاکید مجدد بر اینکه با نظام پیشنهادها، اثربخشی و کارآیی تسهیل می شود، تصریح کرد: نتیجه این موضوع، بهره وری و افزایش آن است.

محرمانه انگاری داده های سازمانی، از چالش های موجود در سازمان ها جهت بررسی و تحقیق است

وی با استناد به نتایج گزارش های بازخورد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از ۲۶ سازمان اظهار داشت: از چالش های موجود در سازمان ها، محرمانه انگاری داده های سازمانی است؛ براین اساس از ۲۶ سازمان ۱۰ سازمان صلاح ندانستند داده ها را به اشتراک گذارند، اما برپایه داده های بقیه سازمان ها، استقرار نظام پیشنهادها به لحاظ کمیت سبب صرفه جویی ریالی شد؛ صرفه جویی در حد ۱۲ هزار میلیاردریال که برای آن زمان هم رقم قابل توجهی بود.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی افزود: برپایه اعلام مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ برای حل مسایل پیچیده به ۱۰ مهارت برتر نیاز است؛ از آن جمله مشارکت هم افزایی در حل مسایل، هماهنگی با دیگران و.... است.

دکتر آقا سیدی با تاکید بر لزوم توجه به تفکر و خلاقیت (نوآوری) اظهار داشت: مدیران در سطوح مختلف نیازمند تفکراتی هستند؛ بعنوان مثال مدیران میانی نیازمند تفکر خلاق و مدیران در سطح عملیاتی نیازمند مهارت تفکر انتقادی هستند.

وی با تاکید بر این نکته که نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می تواند راهگشای بن بست ها در نظام فعلی باشد، در ادامه خاطرنشان کرد: به کمک نظام پیشنهادها میتوان یک رویداد یا ایده ای را به درستی مستقر کرد؛ در کشوری که دستخوش برخی هیجان ها است، افرادی که برای حل مسایل مستمر می ایستند، شایسته تقدیر و تشویق هستند.جرأت نظام سازی از نظریه دانش مدیریتی ناشی می شود

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی با بیان اینکه از آثار مدیریت تعارض سیستمی، پیاده سازی مسیری است که باید دنبال شود، اضافه کرد: توسعه شایستگی ها و ارزیابی، نیازمند سیستماتیک کردن آن فعالیت است که امروز جهاد دانشگاهی این وظیفه را در برابر نظام پیشنهادها دارد.

دکتر آقا سیدی با بیان اینکه نظام سازی جرأت می خواهد، افزود: این جرأت از نظریه دانش مدیریتی ناشی می شود و در این صورت است که با همدلی زحمات به بار می نشیند.

وی، از چالش های موجود را نبود تاکسونومی (طبقه بندی، درجه بندی) از ایدئولوژی تا تاکتیک و روش برشمرد و اضافه کرد: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها الگویی برگرفته از فرمایشات حضرت علی(ع) تا آموزه های قرآنی و دینی است. به لحاظ منشور ایدئولوژی راهبرد خوبی داریم، اما در راه تاکسونومی گرفتار خلأهایی هستیم.

نظام پیشنهادها در سطوح بالادستی باید تاکسونومی و نهادینه شود

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی با بیان اینکه نظام پیشنهادها در سطوح بالادستی باید تاکسونومی و نهادینه شود، اظهار داشت: تابحال در نظام سازی اتفاقات خوبی نیفتاده است؛ بعنوان مثال بعد از ۲ سال از استقرار دولت مردمی (دولت سیزدهم)، هنوز سند تحول دولت مردمی با موعد مقرر ۳ ساله (به طور کامل) محقق نشده است. وقتی در استان ها از علت عدم استقرار پرسیده می شود گفته می شود از تهران چیزی به ما ابلاغ نشده است.

دکتر آقا سیدی با تاکید بر اینکه نظام ها در متدولوژی علمی سیستماتیک نشده و این یک چالش است، تصریح کرد: این مکانیزم و سیستم سازی به رصد ورودی و خروجی ها کمک می نماید و مانع از بروز سرخوردگی ناشی از تکرار مداوم مطالب علمی می شود.

وی نظام سازی ها را در پیاده سازی و نهادینه شدن ملموس و عینی مفاهیم موثر برشمرد و اضافه کرد: نظام پیشنهادها در ارتباط با مدلی با سابقه ۳۰۰ سال پیش در ژاپن است با نهادینه شدن این نظام مفاهیم قابل نقد هستند و از حالت انتزاع خارج و قابل ارزیابی می شوند.

ژاپن، مبدع سیستماتیک کردن در دنیا حدود ۳۰۰ سال پیش است

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی با بیان اینکه کشور ژاپن مبدع سیستماتیک کردن در دنیا حدود ۳۰۰ سال پیش بود، اظهار داشت: این کار برای مشارکت دادن کنشگران برای موضوعات مختلف جهت افزایش بهره وری انجام شد. با پیاده سازی این نظام در آمریکا سود اقتصادی حاصل شد.تأثیرگذاری و اثربخشی بیشتر، شعار هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها

در ادامه این مراسم، دکتر مسعود کمبرانی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی، برگزاری چندین سال متوالی این همایش را حاکی از اهمیت مبحث و نیاز کشور دانست و تصریح کرد: استقرار نظام پیشنهادها مستلزم فرهنگسازی در سازمان است. با استقرار آن و اعتقاد داشتن مدیران به آن بی گمان در نحوه تصمیم گیری و اداره امور تاثیر خواهد گذاشت.
وی با اعتقاد به اینکه بعد از گذشت ۱۷ سال، زمینه لازم برای فرهنگ سازی فراهم گشته است، اظهار داشت: شعار سال جاری این همایش، تأثیرگذاری و اثربخشی بیشتر است.

تأکید و اهمیت نظام پیشنهادها به حوزه فکر است

دکتر ولدخانی، دبیر هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها هم همه حاضرین را شرکای تجاری سازمان جهاد دانشگاهی تهران دانست و اظهار داشت: به برکت حضور و همکاری مدیران ارشد میتوان امیدوار بود که این نظام در کشور ساری و جاری شود.

وی با بیان اینکه نظام پیشنهادها به حوزه فکر اهمیت می دهد، اضافه کرد: الان منابع مالی و امکانات حائز اهمیت می باشد. در شرایط اقتصادی موجود باید جلوی هزینه کردهای اضافی را گرفت و امید می رود به مدد نظام پیشنهادها، دغدغه محیط زیست برطرف شود.

دبیر هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها با بیان اینکه در شهرداری تهران به دنبال شناسایی منابع درآمدی پایدار بودند، اظهار داشت: این مشکل به واسطه نظام پیشنهادها برطرف شد.نظام پیشنهادها جلوه بارز استفاده از خرد جمعی و مشارکت اجتماعی است

در ادامه این مراسم، دکتر هاشم واعظی، رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه در ساختار پژوهشکده ۴ گروه مدیریت، جامعه شناسی، علوم تربیتی و اقتصاد وجود دارد، اضافه کرد: مرکز توانمندسازی، مشاوره جهت و مرکز همایش ها از مراکز تخصصی خدمات این پژوهشکده است.

وی افزود: نظام پیشنهادها، جلوه بارز استفاده از خرد جمعی و مشارکت اجتماعی است. نظام پیشنهادها باید در مسأله و عارضه یابی و اولویت بندی مسایل و عرضه راهکار ها موثر باشد.

رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی الان جزو پژوهشگاه های برتر در کشور است، اضافه کرد: وقتی از آنها شعار سازمان را پرسیدم گفتند شعار سازمان برآمده از همه پرسی از همه پرسنل است، این یعنی همان نظام پیشنهادها.

دکتر واعظی، این طرز تفکر را جلوه توسعه پایدار و متوازن دانست و اظهار داشت: پیامد نظام پیشنهادها باید ارتقاء باشد. در شورای فرهنگ عمومی استان تهران، سازمان جهاد دانشگاهی تهران بعنوان دبیرخانه فرهنگ سازمانی استان تهران انتخاب شده است تا سنجش، پایش و ارتقاء فرهنگ سازمانی دستگاههای اداری و اجرایی کشور را عهده دار باشد.

رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نبود ارتقاء را ناشی از نبود نظام پیشنهادها دانست و تصریح کرد: در این صورت شایستگی ها به درستی توسعه نمی یابند و یادگیری سازمانی ارزش و اعتبار خویش را از دست می دهد.دکتر واعظی با بیان اینکه سامانه دیده بان فرهنگ سازمانی بعنوان دیده بان فرهنگ سازمانی دستگاههای اجرایی و اداری به صورت آفلاین بالا آمده و بزودی آنلاین خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت میتوان روی خروجی نظام پیشنهادها دست گذاشت.

براساس این گزارش، هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها توسط پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با هدف «بازنگری و توسعه اثربخشی رویکرد نظام پیشنهادها در کشور» و با همکاری وزارت نفت، سازمان محیط زیست کشور، شرکت پالایش نفت اصفهان و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی برگزار شد.

این همایش به همت پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در پارک طبیعت پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

پایداری نظام پیشنهادها و توسعه سازمان، تاثیر سیاست ها، رویه ها و قوانین در اثربخشی نظام پیشنهادها، تاثیر شایستگی کارکنان در بهبود اثربخشی نظام پیشنهادها و تاثیر سبک های تفکر در ارتقای اثربخشی نظام پیشنهادها، نظام پیشنهادها و تاثیر مدیریت استعداد در توسعه آن، استراتژی توسعه نظام پیشنهادها و کارکرد آن در توسعه سازمان و نظام پیشنهادها و الگوی حل مسأله از محورهای اصلی این همایش بود.

منبع:

1401/11/28
13:15:37
5.0 / 5
326
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
Link website