آرشیو مطالب : وبسایت


ولوو تا ۹ سال دیگر فقط خودروی برقی می فروشد

ولوو تا ۹ سال دیگر فقط خودروی برقی می فروشد

زنگ موبایل مریخی ابداع شد!

زنگ موبایل مریخی ابداع شد!

ربات ها كنترل انبار را در دست می گیرند

ربات ها كنترل انبار را در دست می گیرند
توسط محققان سنگاپوری؛

زمان آخر كرونا در ایران و جهان پیشبینی شد

زمان آخر كرونا در ایران و جهان پیشبینی شد
ادعای جدید محققان؛

ابهام در تأثیر رمدسیویر بر درمان كووید ۱۹

ابهام در تأثیر رمدسیویر بر درمان كووید ۱۹

فرق بكلینك نوفالو و فالو

فرق بكلینك نوفالو و فالو
Link website